ขอเชิญชมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ท้าวสุรนารีโอเพ่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

320

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ท้าวสุรนารีโอเพ่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 2561
ณ สกายฮอล์ ชั้น 6 คลังพลาซ่าจอมสุรางค์เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 13 มีนาคม 2561 คลิก

ระเบียบการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส ท้าวสุรนารีโอเพ่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561