ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีในพิธีฉลองมงคลสมรสคุณไพรัตน์ มานะศิลป์ กับ คุณสุวรรณา ศรีสกาวกุล

218

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีในพิธีฉลองมงคลสมรส คุณไพรัตน์ มานะศิลป์ กับ คุณสุวรรณา ศรีสกาวกุล
และชมภาพบรรยายกาศภายในงานฉลองมงคลสมรส เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา
https://www.facebook.com/JLweddingday